آخرین اخبار
آرشیو
تعداد 217 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
1401/07/02
تعداد 217 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
طی سه ماهه دوم سال 1401 تعداد 217 پیام ترجمان دانش توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
کارگاه ترجمان دانش برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی برگزار شد.
1401/06/16
کارگاه ترجمان دانش برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی برگزار شد.
روز چهارشنبه 16 شهریور ماه 1401 کارگاه ترجمان دانش از ساعت 8 تا 13 برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی برگزار گردید.
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
1401/04/26
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
روز یکشنبه 26 تیرماه 1401 وبینار ترجمان دانش از ساعت 9 تا 13 برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
 وبینار ترجمان دانش برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.
1401/04/15
وبینار ترجمان دانش برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.
روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 وبینار ترجمان،دانش از ساعت 10 تا 13 برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.
کارگاه ترجمان دانش برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی برگزار شد.
1401/04/11
کارگاه ترجمان دانش برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی برگزار شد.
روز چهارشنبه 8 تیرماه 1401 کارگاه تدوین پیام ترجمان دانش از ساعت 8 تا 11 برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار شد.
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
سامانه پژوهشیار
سامانه جامع کارگاه ها
تنظیمات قالب