آخرین اخبار
آرشیو
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
1401/11/19
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
روز یکشنبه 30 بهمن ماه 1401 وبینار ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش از ساعت 9 تا 12 برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد.
1401/10/21
وبینار ترجمان دانش برای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد.
روز چهارشنبه 21 دی ماه 1401 وبینار ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش از ساعت 12 تا 15 برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد.
تعداد 207 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
1401/10/01
تعداد 207 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
طی سه ماهه سوم سال 1401 تعداد 207 پیام ترجمان دانش توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.
وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
1401/09/20
وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
روز یکشنبه 20 آذر ماه 1401 از ساعت 9 تا 11 وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای اعضای هیات علمی برگزار شد.
تعداد 22 پروپوزال ترجمان دانش در سامانه پژوهشیار بررسی شد.
1401/07/03
تعداد 22 پروپوزال ترجمان دانش در سامانه پژوهشیار بررسی شد.
طی شش ماهه اول سال 1401 تعداد 22 پروپوزال ترجمان دانش در سامانه پژوهشیار بررسی شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
سامانه پژوهشیار
سامانه جامع کارگاه ها
Template settings