معرفی:
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، زیر مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت است که در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد. هدف اصلی این گروه تسهیل و تسریع فرآیند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان، در جهت بهبود وضعیت سلامت مردم و ارتقای خدمات و محصولات بهداشتی درمانی است.

ماموریت:
ماموریت ما به کار گیری فرآیند ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش برای کمک به گروه های گوناگونی از مخاطبین و ذینفعان طرح های تحقیقاتی شامل ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، بیماران، مدیران و سیاست گذاران است تا با استفاده از شواهدی که از طریق پژوهش به دست آمده است تصمیم های آگاهانه ای اتخاذ نمایند.  

چشم انداز:
چشم انداز ما دانشگاهی است که می تواند نیازهای جامعه را  به نحو مناسب شناسایی کرده و با استفاده از تولیدات پژوهشی و به کارگیری فرآیند ترجمان دانش، به این نیازها پاسخ دهد.     

وظایف و مسئولیت ها:
۱- آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی.
۲- تدوین راهنما ها و دستور العمل هایی برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی.
۳- ارزیابی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی.
۴- اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در سیستم پژوهشیار.
۵- برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش در علوم پزشکی.
۶- برگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی.
۷- معرفی طرح های منتخب ترجمان دانش برای تقدیر در جشنواره های دانشگاهی.
۸- انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.
 
جلسات کارگزاری دانش:
به دنبال مطرح شدن فرایند "ترجمان دانش"  توسط بنیاد کانادایی تحقیقات در خدمات سلامت (CIHR) موضوع "کارگزاری یا واسطه گری دانش" (Knowledge Brokering) نیز مطرح شده است که اشاره به "چهره های انسانی در پی پدیده انتقال دانش" دارد. این منابع انسانی (که الزاما جزو محققین و استفاده کنندگان از پژوهش نیستند) ارتباط بین محققین و تصمیم گیران را برقرار کرده و تعامل بین این دو گروه را آسان می کنند تا بتوانند اهداف و فرهنگ کاری یکدیگر را بهتر درک نموده و بر فعالیت یکدیگر اثر گذاشته و شواهد حاصله از تحقیق را استفاده نمایند. در این راستا گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران دارد در نظر دارد با معرفی چارچوب هایی برای برگزاری "جلسات کارگزاری دانش" توسط گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی، زمینه مناسبی را برای فعالیت کارگزاران دانش فراهم آورد. این کارگزاران می توانند از اعضای هیئت علمی دارای مهارت های لازم، یا در صورت لزوم افرادی خارج از دانشگاه باشند.      
 
اهداف جلسات کارگزاری دانش:
۱- معرفی زمینه ها و ظرفیت های پژوهشی محققین، مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
۲- شناسایی اولویت های استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
۳- توسعه همکاری های پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای متقابل
۴- ایجاد زمینه لازم برای کاربردی سازی نتایج پژوهش ها
۵- پی گیری ایده ها از لحاظ ابعاد مختلف فناوری
۶- کمک به تشکیل ایده های جدید و تجاری سازی ایده ها

چرا جلسات کارگزاری دانش؟
اگر ایده ای داریم که مراحل اولیه را طی کرده و به نقطه ای رسیده که می توان آنرا با ذینفعان دیگر مطرح کرد تا مراحل دیگری را با همکاری آنان طی کند، یا بر اثر بارش افکار با مخاطبین ایده های جدیدتری از آن بدست آید، می توانیم درخواست تشکیل جلسه کارگزاری بدهیم تا از اثرات شکفت انگیز آن برخوردار شویم.

-

برای شرکت در نظر سنجی در مورد معرفی گروه ترجمان دانش، لطفا اینجا را کلیک نمایید.

Template settings