خدمات قابل ارائه توسط گروه ترجمان دانش:

۱- آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی.
۲- تدوین راهنما ها و دستور العمل هایی برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی.
۳- ارزیابی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی.
۴- اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در سیستم پژوهشیار.
۵- برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش در علوم پزشکی.
۶- برگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی.
۷- معرفی طرح های منتخب ترجمان دانش برای تقدیر در جشنواره های دانشگاهی.
۸- انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.

-

خدمات الکترونیک:

برای دسترسی به هر یک از خدمات الکترونیک زیر، لطفا بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید:
-
1- ارسال پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
-
2- ارسال مستندات طرح های تحقیقاتی اثرگذار

-
-3- ارسال خلاصه های سیاستی منتج از طرح های تحقیقاتی

-
4- نظر سنجی (انتقادات و پیشنهادات)

Template settings