پژوهشگر ارجمند، گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران پیام ترجمان دانش طرح های پژوهشی دانشگاه را که از ابتدای سال 1396 به بعد به اتمام رسیده اند از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور منتشر می نماید. از این رو از پژوهشگران گرامی درخواست می گردد فرم زیر را تکمیل نمایند. در صورتیکه فرد دیگری غیر از مجری اصلی طرح این فرم را تکمیل می نماید، لازم است متن پیام قبلا به تایید مجری اصلی طرح رسیده باشد. پس از بررسی پیام توسط گروه ترجمان دانش، نتیجه به نشانی ایمیل مجری اصلی طرح ارسال خواهد شد. تذکر: 1- پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار ثبت نشده اند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند. 2- پس از تکمیل فرم و پیش از ارسال آن، یک بار مندرجات فرم به ویژه متن پیام ترجمان دانش را به طور کامل بررسی نمایید تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. 3- از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی خودداری نمایید.
گام شماره 1
تذکر: برای پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در پژوهشیار ثبت شده اند، مجری اصلی طرح، استاد راهنما می باشد و این فرم باید با اطلاع و هماهنگی استاد راهنما تکمیل شود. پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در پژوهشیار ثبت نشده اند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند.
لطفا از تکرار نام مجری اصلی طرح خودداری نمایید.
با توجه به طرح تحقیقاتی مورد نظر، تنها یکی از دو مورد (1- دانشکده و گروه آموزشی 2- مرکز تحقیقاتی) را نام ببرید.
گام شماره 2
عنوان طرح تحقیقاتی باید با عنوان ثبت شده در سامانه پژوهشیار مطابقت داشته باشد.
واژگان کلیدی باید به زبان فارسی نوشته شوند.
تاریخ هجری شمسی را با استفاده از تقویم فرم به صورت روز/ ماه/ سال وارد کنید.
کد مربوط به ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار به صورت کامل درج گردد. لطفا از درج کدهای دیگر به جای کد پژوهشیار خودداری شود. در غیر این صورت این فرم قابل بررسی نخواهد بود.
نشانی اینترنتی صفحه ای از مجله که مقاله در آن صفحه منتشر شده است درج گردد.
گام شماره 3
لطفا پیام را در کادر بالا تایپ کنید (از copy و paste کردن متن و زدن دکمه enter در هنگام تایپ متن خودداری شود. در غیر این صورت فرم ارسال نخواهد شد). پیام باید به زبان فارسی، حداکثر در 200 کلمه و شامل 3 بخش باشد: 1- اهمیت موضوع (حداکثر 60 کلمه). 2-مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر 80 کلمه) 3- موارد کاربرد نتایج طرح (حداکثر 60 کلمه). تذکرات مهم: 1- برای نوشتن اعداد اعشاری از نقطه استفاده کنید، مانند 5.2 یا 6.4 در غیر این صورت هنگام انتقال مطالب به سایت دیگر، اعداد معکوس خواهند شد. 2- در صورت استفاده از کلمات اختصاری انگلیسی مانند FSH یا IBS معادل فارسی اصل واژه را در متن ذکر نمایید. 3- از ذکر جزئیات روش تحقیق، P-Value و روش های آماری خودداری گردد. 4- در صورتیکه فرد دیگری غیر از مجری اصلی طرح این فرم را تکمیل می نماید، لازم است متن پیام قبلا به تایید مجری اصلی طرح رسیده باشد. 5- پیش از تایید و ارسال فرم، لطفا اطلاعات وارد شده در فرم، به ویژه متن پیام را، به دقت بررسی کرده و اشتباهات احتمالی را برطرف نمایید. 6- پس از بررسی پیام توسط گروه ترجمان دانش، نتیجه به ایمیل مجری اصلی طرح ارسال خواهد شد. 7- از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی خودداری نمایید.
Template settings