• 1402/10/24 - 11:30
  • - تعداد بازدید: 303
  • - تعداد بازدید کنندگان: 288
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

وبینار آشنایی با کارگزاری دانش در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

روز یکشنبه 24 دی ماه 1402 از ساعت 9 تا 11 وبینار آشنایی با کارگزاری دانش در انشگاه های علوم پزشکی برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

322210.mp3 وبینار آشنایی با کارگزاری دانش در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

روز یکشنبه 24 دی ماه 1402 از ساعت 9 تا 11 وبینار آشنایی با کارگزاری دانش در دانشگاه های علوم پزشکی برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد (دریافت برنامه). مدرس این وبینار خانم دکتر نسرین حسینی، عضو گروه ترجمان دانش، بودند. در این وبینار تعاریف و تاریخچه کارگزاری دانش، نقش های کارگزاری دانش، چالش های موجود و نمونه هایی از کارگزاری دانش در دانشگاه های علوم پزشکی بررسی گردید. (دریافت اسلاید)

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 322210
:
شهرام محمدقلی زادگان
خبرنگار

شهرام محمدقلی زادگان

Template settings