• 1402/09/13 - 14:00
  • - تعداد بازدید: 105
  • - تعداد بازدید کنندگان: 88
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های اثرگذار برای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.

روز دوشنبه 13 آذر ماه 1402 از ساعت 12 تا 14 وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.

320166.mp3 دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های اثرگذار برای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.

روز دوشنبه 13 آذر ماه 1402 از ساعت 12 تا 14 دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد (دریافت برنامه). مدرس این وبینار خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم (رئیس گروه ترجمان دانش) بودند. در این وبینار پنج شاخص مورد ارزیابی در اثرگذاری طرح های تحقیقاتی (1- اثر بر تصمیم گیری  2- اثر بر وضعیت سلامت  3- اثر بر مولفه های موثر بر سلامت  4- اثر بر ارائه خدمات 5- اثر بر آموزش) و مستندات مورد نیاز هر یک از آن ها مورد بررسی قرار گرفت. (دریافت اسلاید)

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 320166
:
شهرام محمدقلی زادگان
خبرنگار

شهرام محمدقلی زادگان

Template settings