1- ترجمان دانش چیست؟

ترجمان دانش به معنای تعامل بین پژوهشگران و استفاده کنندگان از نتایج طرح های تحقیقاتی است که از انتخاب موضوع پژوهش شروع شده و تا انتشار نتایج آن ادامه می یابد؛ به نحوی که امکان بهره برداری از دانش تولید شده را افزایش می دهد. فرآیند ترجمان دانش شامل سه محور اصلی شناسایی مخاطبان و ذینفعان، تدوین پیام پژوهش و انتخاب راه مناسب انتقال پیام به مخاطبان است. ترجمان دانش به گروه های گوناگونی از مخاطبین و ذینفعان طرح های تحقیقاتی شامل ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، بیماران، مدیران و سیاست گذاران کمک می کند تا با استفاده از شواهدی که از طریق پژوهش به دست آمده است تصمیم های آگاهانه ای اتخاذ نمایند.

-

2- کدام طرح های تحقیقاتی نیاز به ارائه پیام ترجمان دانش دارند؟

کلیه طرح های تحقیقاتی دانشگاه که از سال 1396 به بعد خاتمه یافته اند، ملزم به ارائه پیام ترجمان دانش می باشند.

-

3- پیام ترجمان دانش مورد نظر دانشگاه، چه ویژگی هایی دارد؟

پیام باید به زبان فارسی، حداکثر در 200 کلمه و شامل 3 بخش باشد: 1- اهمیت موضوع (حداکثر 60 کلمه). 2-مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر 80 کلمه) 3- موارد کاربرد نتایج طرح (حداکثر 60 کلمه).

-

4- برای ارسال پیام ترجمان دانش، چه باید کرد؟

لازم است به وب سایت گروه ترجمان دانش https://ktru.iums.ac.ir مراجعه کرده و فرم ارسال پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور را تکمیل نمایند. گروه ترجمان دانش دانشگاه حداکثر ظرف 2 روز پس از دریافت پیام، تاییدیه ای را به ایمیل مجری اصلی طرح ارسال می نماید.

-

5- پیام های ترجمان دانش در کجا نمایش داده می شوند؟

پیام های دریافت شده از پژوهشگران، پس از بررسی و اصلاحات لازم توسط گروه ترجمان دانش دانشگاه، در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشورhttp://news.research.ac.ir  ثبت شده و نمایش داده می شوند.

-

6- مجری طرح پس از دریافت ایمیل تایید ثبت پیام ترجمان دانش باید چه اقدامی انجام دهد؟

مجری طرح باید یک اسکرین شات از صفحه پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور http://news.research.ac.ir که پیام در آن نمایش داده شده است تهیه کرده و در سامانه پژوهشیار دانشگاه بارگذاری نماید. 

-

7- برای جستجوی پیام های هر یک از پژوهشگران که قبلا در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شده و ایمیل تاییدیه آن ها برای مجری ارسال شده است، چه باید کرد؟

برای مشاهده پیام های قبلی، لازم است به نشانی پایگاه http://news.research.ac.ir  مراجعه کرده و از منوی بالای صفحه، گزینه جستجو را انتخاب نمایند. در صفحه ای که باز می شود، نام و نام خانوادگی مجری اصلی را درج کرده و دکمه تایید را کلیک نمایند. در صفحه ای که باز خواهد شد، عناوین اخبار مربوط به طرح های تحقیقاتی پژوهشگر درج شده است. برای مشاهده متن کامل پیام، لازم است بر روی هر یک از عناوین کلیک نمایند. 

--

8- برای ارسال مستندات طرح های تحقیقاتی اثرگذار چه باید کرد؟

لازم است به وب سایت گروه ترجمان دانش https://ktru.iums.ac.ir مراجعه کرده و فرم الکترونیکی ارسال مستندات طرح های اثرگذار را تکمیل نمایند. گروه ترجمان دانش دانشگاه حداکثر ظرف 2 روز پس از دریافت پیام، تاییدیه ای را به ایمیل مجری اصلی طرح ارسال می نماید. همچنین پس از اعلام نظر نهایی وزارت بهداشت در مورد مستندات پذیرفته شده، نتایج به مجریان طرح ها اطلاع داده خواهد شد. 

-

  

Template settings