• 1402/10/17 - 13:48
  • - تعداد بازدید: 272
  • - تعداد بازدید کنندگان: 250
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

روز یکشنبه 17 دی ماه 1402 از ساعت 10 تا 12 دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

321863.mp3 دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

روز یکشنبه 17 دی ماه 1402 از ساعت 10 تا 12 دومین وبینار آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد (دریافت برنامه). مدرس این وبینار خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم (رئیس گروه ترجمان دانش) بودند. در این وبینار چهار شاخص مورد ارزیابی در اثرگذاری طرح های تحقیقاتی (1- اثر بر تصمیم گیری  2- اثر بر وضعیت سلامت  3- اثر بر مولفه های موثر بر سلامت  4- اثر بر ارائه خدمات  5- اثر بر آموزش) و مستندات مورد نیاز هر یک از آن ها مورد بررسی قرار گرفت. (مشاهده وبینار ضبط شده)    

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 321863
:
شهرام محمدقلی زادگان
خبرنگار

شهرام محمدقلی زادگان

Template settings