• 1402/10/01 - 13:05
  • - تعداد بازدید: 56
  • - تعداد بازدید کنندگان: 54
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

تعداد 191 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.

طی سه ماهه سوم سال 1402 تعداد 191 پیام ترجمان دانش توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.

323361.mp3 تعداد 191 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد.

تعداد 191 پیام ترجمان دانش منتج از طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سه ماهه سوم سال 1402 در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شد. (مشاهده پایگاه)

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 323361
:
شهرام محمدقلی زادگان
خبرنگار

شهرام محمدقلی زادگان

Template settings