آخرین اخبار
آرشیو
چالش ها و فرصت های آموزش پزشکی در محیط متاورس
1402/12/07
چالش ها و فرصت های آموزش پزشکی در محیط متاورس
گفتگو با دکتر لیلی بریم نژاد در مورد طرح تبیین درک اعضای هیئت علمی از چالش ها و فرصت های آموزش پزشکی در محیط متاورس
ارائه طرح بهبود شیفت‌ پرستاران از سوی پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران/افزایش رضایت با کاهش فشار کاری
1402/12/01
ارائه طرح بهبود شیفت‌ پرستاران از سوی پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران/افزایش رضایت با کاهش فشار کاری
گفتگو با دکتر آلیس خاچیان در مورد طرح بهبود شیفت‌ پرستاران/ افزایش رضایت با کاهش فشار کاری
بومی سازی پرسش نامه مقیاس باورهای خودکارآمدی و مشارکت برای والدین دارای فرزند کم شنوا
1402/11/23
بومی سازی پرسش نامه مقیاس باورهای خودکارآمدی و مشارکت برای والدین دارای فرزند کم شنوا
گفتگو با دکتر فرنوش جاراللهی در مورد بومی سازی و روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس باورهای خودکارآمدی و مشارکت برای والدین دارای فرزند کم شنوا.
ساخت دستگاه بیوراکتور هوشمند برای سلول زدایی و سلول دار کردن بافت های مهندسی شده
1402/11/16
ساخت دستگاه بیوراکتور هوشمند برای سلول زدایی و سلول دار کردن بافت های مهندسی شده
گفتگو با دکتر سید محمد امین حرمشاهی در مورد ساخت دستگاه بیوراکتور هوشمند برای سلول زدایی و سلو دار کردن بافت های مهندسی شده.
تحلیل سیاست های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی نظام سلامت
1402/10/24
تحلیل سیاست های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی نظام سلامت
گفتگو با دکتر سودابه وطن خواه درباره تحلیل سیاست های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی نظام سلامت و ارائه راهکارهای سیاستی
اطلاعیه ها
آرشیو
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
سامانه پژوهشیار
سامانه جامع کارگاه ها
Template settings