گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش- نمایندگان ترجمان دانش
نمایندگان ترجمان دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | 
نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به سه گروه تقسیم شده اند که مسئولیت هر یک از این گروه ها به عهده دو نفر از اعضای کمیته علمی ترجمان دانش قرار دارد. برای مشاهده این گروه ها، لطفا اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=71.34952.60416.fa
برگشت به اصل مطلب