گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آموزشی ارسال پیام ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی آبادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ | 
با توجه به راه اندازی پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور (http://news.research.ac.ir/) و تأکید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد ارسال پیام‌های ترجمان دانش منتج از طرح‌های پژوهشی به پایگاه مذکور، و در پاسخ به درخواست دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آقای دکتر وحید راشدی، عضو کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ کارگاهی آموزشی با هدف معرفی پایگاه، انواع پیام، گام های انتقال پیام و شیوه ارسال پیام در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان و با حضور ۲۵ نفر از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه برگزار نمودند. در جلسه مذکور که با استقبال مناسب اعضای هیأت علمی همراه بود، ابتدا مفاهیم بنیادین ترجمان و تبادل و تجاری سازی دانش توضیح داده شد و سپس شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی مورد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ادامه، شیوه ارسال پیام در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور مورد بحث قرار گرفت و در پایان کارگاه نیز کلیه افراد شرکت کننده به صورت عملی نحوه استخراج پیام را تمرین کردند.
-
نشانی مطلب در وبگاه گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=71.30071.89877.fa
برگشت به اصل مطلب