دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

راهنما و فرم برگزاری جلسات کارگزاری دانش

 | تاریخ ارسال: 1397/5/14 | 
۱- دریافت فرم برگزاری جلسات کارگزاری دانش
 

راهنمای برگزاری جلسات کارگزاری دانش 
 
مقدمه:
به دنبال مطرح شدن فرایند "ترجمان دانش"  توسط بنیاد کانادایی تحقیقات در خدمات سلامت (CIHR) موضوع "کارگزاری یا واسطه گری دانش" (Knowledge Brokering) نیز مطرح شده است که اشاره به "چهره های انسانی در پی پدیده انتقال دانش" دارد. این منابع انسانی (که الزاما جزو محققین و استفاده کنندگان از پژوهش نیستند) ارتباط بین محققین و تصمیم گیران را برقرار کرده و تعامل بین این دو گروه را آسان می کنند تا بتوانند اهداف و فرهنگ کاری یکدیگر را بهتر درک نموده و بر فعالیت یکدیگر اثر گذاشته و شواهد حاصله از تحقیق را استفاده نمایند. در این راستا گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران دارد در نظر دارد با معرفی چارچوب هایی برای برگزاری "جلسات کارگزاری دانش" توسط گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی، زمینه مناسبی را برای فعالیت کارگزاران دانش فراهم آورد. این کارگزاران می توانند از اعضای هیئت علمی دارای مهارت های لازم، یا در صورت لزوم افرادی خارج از دانشگاه باشند.      

جلسات کارگزاری دانش:
۱- اهداف جلسه:
- معرفی زمینه ها و ظرفیت های پژوهشی محققین، مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
- شناسایی اولویت های استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
- توسعه همکاری های پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای متقابل
- ایجاد زمینه لازم برای کاربردی سازی نتایج پژوهش ها
- پی گیری ایده ها از لحاظ ابعاد مختلف فناوری
- کمک به تشکیل ایده های جدید و تجاری سازی ایده ها.

​۲- نحوه برگزاری:
 محقق، گروه آموزشی یا مرکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری جلسه کارگزاری دانش اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
- پیشنهاد موضوع جلسه، ارائه کننده (سخنران)، اعضای پانل، زمان و مکان برگزاری.
- شناسایی و برقراری ارتباط با ذینفعان و مخاطبین موضوع جلسه. مدعوین می توانند پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یا افرادی از وزارت خانه ها، سازمان های دولتی و  غیر دولتی، صنایع، نهادها و شرکت های بخش خصوصی ذیربط باشند. دعوت این افراد به عهده دفتر ترجمان دانش است. اطلاعات مخاطبین را متقاضی در اختیار دفتر قرار می دهد.
- تکمیل فرم برگزاری جلسات کارگزاری دانش  و ارسال آن حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه. رئیس گروه ترجمان دانش  یک یا چند نفر از اعضای کمیته علمی ترجمان دانش را برای نظارت و همکاری لازم در برگزاری جلسه معرفی خواهند کرد.
- 
متقاضی حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری جلسه، گزارش نهایی جلسه را برای رئیس گروه ترجمان دانش ارسال خواهد نمود.

۳-وظایف گروه ترجمان دانش
- هماهنگی مکان جلسه متناسب با مخاطبین و پذیرایی.
- دعوت از مخاطبین پیشنهادی که از سوی متقاضی معرفی شده اند و نامه نگاری های مربوطه.
- اطلاع رسانی قبل و بعد از جلسه در روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری و سایت دانشگاه.
- نوشتن صورتجلسه غیر تخصصی از دیدگاه ترجمان دانش و مدیریت فناوری.
- پی گیری برای به سرانجام رساندن ایده های مطرح شده در جلسه و پی گیری برای ملاقات متقابل افراد تا یکسال بعد از برگزاری جلسه و ارائه گزارش پیشرفت در این زمینه.

۴- چرا جلسات کارگزاری دانش؟
 اگر ایده ای داریم که مراحل اولیه را طی کرده و به نقطه ای رسیده که می توان آنرا با ذینفعان دیگر مطرح کرد تا مراحل دیگری را با همکاری آنان طی کند، یا بر اثر بـارش  افکـار با مخاطبین ایـده هـای جدیدتری از آن بدست آید، می توانیم درخواست تشکیل جلسه کارگزاری بدهیم تا از اثرات شگفت انگیز آن برخوردار شویم.

دفعات مشاهده: 2702 بار   |   دفعات چاپ: 376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر