دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کمیته علمی ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اعضای کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش (KTEC)

  دکتر پروانه رحیمی مقدم (CV)            دکتر فریناز نصیری نژاد (CV)                  دکتر نسرین حسینی (CV)          
دکتر وحید راشدی (CV) دکتر شبنم رضوی (CV) دکتر سارا مینائیان (CV)
دکتر سیدکاظم ملکوتی 
(عضو سابق KTEC)
 دکتر محمد علی سنجری
(عضو سابق KTEC)
دکتر صدیقه خنجری
(عضو سابق KTEC)
دکتر شهناز ریماز 
(عضو سابق KTEC)
 دکتر سوگند تورانی
(عضو سابق KTEC)
 دکتر فریبا کریم زاده
(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
دکتر پروانه رحیمی مقدم
رئیس گروه ترجمان دانش
عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

دکتر شبنم رضوی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی
AWT IMAGE
دکتر فریناز نصیری نژاد
عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی


 دکتر وحید راشدی
عضو هیئت علمی دانشکده
علوم رفتاری و سلامت روان


دکتر نسرین حسینی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دکتر سارا میناییان
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات
مقاومتهای میکروبی
AWT IMAGE
دکتر سید کاظم ملکوتی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
دکتر صدیقه خنجری 
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

(عضو سابق KTEC)

دکتر محمد علی سنجری
عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی

(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
دکتر فریبا کریم‌زاده
عضو هیئت علمی مرکز
تحقیقات سلولی و ملکولی

(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
دکتر شهناز ریماز
عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
دکتر سوگند تورانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت

(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
AWT IMAGEدفعات مشاهده: 7593 بار   |   دفعات چاپ: 1973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر