دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور


پژوهشگر ارجمند
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران پیام ترجمان دانش طرح های پژوهشی دانشگاه را که از ابتدای سال 1396 به بعد، به اتمام رسیده‌اند از طریق پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشـور http://news.research.ac.ir منتشر می‌نماید. از این رو از پژوهشگران گرامی درخواست میگردد فرم زیر را تکمیل نمایند. در صورتیکه فرد دیگری غیر از مجری اصلی طرح این فرم را تکمیل ‌می‌نماید، لازم است متن پیام قبلا به تایید مجری اصلی طرح رسیده باشد. پس از بررسی پیام توسط گروه ترجمان دانش، نتیجه به نشانی ایمیل مجری اصلی طرح ارسال خواهد شد.
تذکر: 1- برای تکمیل فرم از مرورگر Firefox استفاده کنید.
       2- پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار ثبت نشده اند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند.  
       3- از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی خودداری فرمایید. 

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام و نام خانوادگی مجری اصلی طرح:

تذکر: برای پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در پژوهشیار ثبت شده اند، مجری اصلی طرح استاد راهنما می باشد و این فرم باید با اطلاع

و هماهنگی استاد راهنما تکمیل شود. پایان نامه هایی که به عنوان طرح تحقیقاتی در پژوهشیار ثبت نشده اند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند.  

پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام و نام خانوادگی همکاران:
لطفا از تکرار نام مجری اصلی طرح خودداری نمایید.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 تخصص مجری اصلی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 مرتبه علمی مجری اصلی (برای اعضای هیات علمی):
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
5 دانشکده و گروه آموزشی / مرکز تحقیقاتی:
با توجه به طرح تحقیقاتی مورد نظر، تنها یکی از دو مورد (1- دانشکده و گروه آموزشی   2- مرکز تحقیقاتی) مرتبط را نام ببرید. 
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 تلفن محل کار:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 تلفن همراه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 Email:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 موضوع اصلی طرح:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 عنوان طرح (به فارسی):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 عنوان طرح (به انگلیسی):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 واژگان کلیدی طرح (حداقل سه کلید واژه):
لطفا واژگان کلیدی طرح را به زبان فارسی بنویسید. 
پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 تاریخ اتمام طرح:

تاریخ شمسى:

14 کد طرح در پژوهشیار:

کد مربوط به ثبت طرح تحقیقاتی در پژوهشیار به صورت کامل درج گردد.
(لطفا از درج کدهای دیگر به جای کد پژوهشیار خودداری گردد. در غیر این صورت، این فرم قابل بررسی نخواهد بود.) 

پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 نشانی اینترنتی مقاله منتج از طرح:
نشانی اینترنتی صفحه ای از مجله که مقاله در آن صفحه منتشر شده است درج گردد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 بر اساس مخاطب پیام، یک یا چند گروه هدف انتخاب کنید:
 رسانه ها و مردم
 متخصصان و پژوهشگران
 سیاستگذاران پژوهشی
 سیاستگذاران درمانی
17 پیام ترجمان دانش طرح تحقیقاتی را با توجه به نوع مخاطب در حداکثر 200 کلمه بنویسید:

پیام باید به زبان فارسی، حداکثر در 200 کلمه  و شامل سه بخش زیر (به صورت تفکیک شده) باشد:
1- اهمیت موضوع (حداکثر 60 کلمه)     2- مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر 80 کلمه)    3- موارد کاربرد نتایج طرح (حداکثر 60 کلمه)

تذکرات مهم:

1- برای نوشتن اعداد اعشاری از نقطه استفاده کنید. مانند: 5.2 یا 6.در غیر این صورت هنگام انتقال مطالب به سایت دیگر، اعداد معکوس خواهند شد. 
2- در صورت استفاده از کلمات اختصاری انگلیسی مانند FSH یا IBS معادل فارسی اصل واژه  را در متن ذکر نمایید.   
3- از ذکر روش تحقیق، P-Value و روش های آماری خودداری گردد. 
4- در صورتیکه فرد دیگری، غیر از مجری اصلی طرح این فرم را تکمیل می نماید، لازم است متن پیام قبلا به تایید مجری اصلی طرح رسیده باشد. 
5- پیش از تایید و ارسال فرم، لطفا اطلاعات وارد شده در فرم، به ویژه متن پیام را به دقت بررسی کرده و اشتباهات احتمالی را برطرف نمایید.    
6- پس از بررسی پیام توسط گروه ترجمان دانش، نتیجه به ایمیل مجری اصلی طرح ارسال خواهد شد. 
7- از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی خودداری نمایید.