دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news

-چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰

ثبت ۱۸۴ پیام ترجمان دانش در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

..

ادامه...

-

img_yw_news

-دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری کلاس ترجمان دانش برای دانشجویان دکترای پژوهشی

..

ادامه...

-

img_yw_news

-دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

برگزاری وبینار ترجمان دانش برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

..

ادامه...

-

img_yw_news

-یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

ثبت ۲۱۲ پیام ترجمان دانش در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰

..

ادامه...

-

img_yw_news

-دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه مجازی ترجمان دانش برای دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

..

ادامه...

-

img_yw_news

-سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

ثبت ۱۶۸ پیام ترجمان دانش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰

..

ادامه...

-

 معرفی:

     انتقال  دانش حاصل از پژوهش که از مقوله‌های مهم نظام سلامت می‌باشد در رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و بدین لحاظ "گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش" در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه راه اندازی شده است تا با تسریع روند در اختیار قرار دادن دانش تولید شده به مخاطبین از جمله عموم مردم، گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و تصمیم گیرندگان بخش سلامت گامی جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیستم مراقبتی- درمانی در سطح دانشگاه برداشته شود.  

-

اهمیت ترجمان و تبادل دانش:

     با افزایش کمی و کیفی تعداد مقالات انتشار یافته دانشگاه طی سالهای اخیر، باید به این موضوع که پژوهش‌های صورت گرفته تا چه اندازه در ارائه خدمات سلامت و ارتقای سلامت مردم موثر بوده است، بیش از پیش توجه کرد. ساز و کار نگارش و انتشار مقالات علمی و گزارشهای تحقیق، یافته های پژوهش را به خوبی به مخاطبین منتقل نکرده و در زمـان مناسب در دستـرس تصمیم گیـرندگان قرار نمی دهند. بنابراین، انتخاب درست و همه جانبه "مخاطبین" و بیان "پیامهای کلیدی"‌ به مخاطبین اهمیت ویژه و حیاتی دارد.

-

اهداف اختصاصی:

  • - ایجاد باور و تعهد سازمانی در مسئولین ذیربط و پژوهشگران دانشگاه به ترجمان و تبادل دانش

  • - توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه در زمینه ترجمان دانش از طریق برگزاری کارگاه، انتشار بروشور و کتاب، آموزش مجازی و سایر روشهای مؤثر

  • - شناسایی و انتخاب طرحهای واجد شرایط ترجمان دانش و معرفی در جشنواره‌های معتبر ملی و دانشگاهی

  • - بهبود ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه‌ها در سیستم پژوهشیار با نگاه کاربردی کردن نتایج تحقیق

  • - انتشار نتایج طرح های واجد شرایط ترجمان دانش از طریق رسانه ها و انتشار کتاب

  • - برگزاری جلسات محققان و ذینفعان

گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه همکف

تلفن و دورنگار : ۸۶۷۰۵۰۰۴ 

پست الکترونیک: research.kte@iums.ac.ir

گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه همکف

تلفن  و دورنگار : ۸۶۷۰۵۰۰۴      

پست الکترونیک: research.kte@iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن