گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه کشوری تربیت مدرس ترجمان دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارگاه کشوری تربیت مدرس ترجمان دانش را برای مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار نمود. برنامه علمی این کارگاه با محورهای زیر برگزار شد:
1- انتشار نتایج پژوهش های سلامت 2- معرفی پایگاه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور 3- مدیریت دانش و ترجمان دانش 4- مقاله علمی به زبان ساده برای عموم مردم 5- آنالیز ذینفعان و مخاطبین 6- مراحل انتقال پیام و نحوه درج پیام متناسب با مخاطب
-

کارگاه در ساعت 8:30 پس از تلاوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، با سخنان آقای دکتر ملکوتی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز گردید. ایشان در خصوص نقش ترجمان دانش در پژوهش های علمی و کاربردی کردن آن ها مطالبی را بیان کردند. آقای دکتر ملکوتی ترجمان دانش را مترادف با مخاطب شناسی دانستند و تاکید کردند که تاثیر پژوهش ها از ترجمان دانش آغاز می شود. در ادامه آقای دکتر پیام کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور توضیحاتی دادند و ترجمان دانش را حلقه مفقوده عملکرد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در وزارت بهداشت عنوان کردند. همچنین ایشان خبر از راه اندازی سامانه تجمیع طرح های تحقیقاتی در سال آینده دادند. سپس خانم دکتر قربانی، رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بخش های مختلف پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور را معرفی کرده و توضیحاتی در مورد پایش برنامه عملیاتی ارائه کردند. برنامه کارگاه با سخنرانی خانم ها دکتر صدیقه خنجری، دکتر فریناز نصیری نژاد و دکتر شبنم رضوی از اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر پرویز کوخایی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه یافت.   
-

نشانی مطلب در وبگاه گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=71.30071.74567.fa
برگشت به اصل مطلب