دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 46 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,681 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: آغاز نیم ترم دوم از ترم اول دوره MBA - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: آغاز دوره آموزش آزاد MBA با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: برگزاری مراسم تقدیر و اعطای گواهی به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: برگزاری چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش در سال 1395 - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ -
:: برگزاری سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش در سال 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: برگزاری دومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش در سال 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: برگزاری اولین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش در سال 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -
:: برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی - ۱۳۹۵/۹/۲ -
:: برگزاری نشست کمیته علمی KTEC با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و مراکز تحقیقاتی بهداشت کار و تکنولوژی بهداشت محیط - ۱۳۹۵/۵/۲۵ -
:: برگزاری نشست کمیته علمی KTEC با اعضای هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی - ۱۳۹۵/۵/۱۸ -
:: برگزاری نشست کمیته علمی KTEC با اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی - ۱۳۹۵/۵/۴ -
:: یازدهمین ژورنال کلاب سال 1395 توسط خانم دکتر صدیقه خنجری برگزار شد. - ۱۳۹۵/۴/۲۸ -
:: دهمین ژورنال کلاب سال 1395 توسط خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم برگزار شد. - ۱۳۹۵/۴/۲۷ -
:: برگزاری سمینار بازاریابی اندیشه های خلاق - ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -
:: برگزاری نهمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۱۲/۳ -
:: برگزاری هشتمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: برگزاری هفتمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: برگزاری جلسه برای تعیین محورهای سمینار بازاریابی اندیشه های خلاق - ۱۳۹۴/۱۱/۵ -
:: برگزاری ششمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ -
:: برگزاری پنجمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ -
:: برگزاری سمینار چالشها و فرصتهای مدیریت ترجمان دانش - ۱۳۹۴/۹/۲۳ -
:: برگزاری چهارمین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۹/۹ -
:: برگزاری سومین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۸/۲۷ -
:: برگزاری دومین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۸/۱۱ -
:: برگزاری اولین کارگاه ترجمان دانش برای گروه های آموزشی در سال 1394 - ۱۳۹۴/۷/۱۹ -
:: خبر ویژه: اعطای گرنت به طرح های تحقیقاتی مبتنی بر ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۴/۶/۱۸ -
:: برگزاری پنجمین کارگاه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۶ -
:: برگزاری چهارمین کارگاه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1394 - ۱۳۹۴/۶/۲ -
:: برگزاری سومین کارگاه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1394 - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: برگزاری دومین کارگاه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1394 - ۱۳۹۴/۵/۱۰ -
:: برگزاری اولین کارگاه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1394 - ۱۳۹۴/۴/۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مفهوم بازاریابی در تحقیقات مبتنی بر ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۴/۱/۱۷ -
:: برگزاری هفدهمین جلسه آموزشی کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ -
:: برگزاری دوره آموزشی کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۸/۱۷ -
:: برگزاری سومین جلسه آموزشی کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: دومین جلسه آموزشی کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۷/۲۷ -
:: اولین جلسه آموزشی کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۷/۲۳ -
:: هفتمین و هشتمین جلسه آشنایی با ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: برگزاری ششمین جلسه آشنایی با ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۳/۲۷ -
:: برگزاری چهارمین و پنجمین جلسه آشنایی با ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۳/۱۸ -
:: برگزاری دومین و سومین جلسه آشنایی با ترجمان و تبادل دانش و ویژگیهای اعضای کمیته علمی - ۱۳۹۳/۳/۱۱ -
:: اولین جلسه آشنایی با ترجمان و تبادل دانش - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: برگزاری جلسه مدیریت و کارشناسان دفتر در تاریخ 1393/1/31 - ۱۳۹۳/۲/۶ -
:: انتصاب - ۱۳۹۲/۱۲/۶ -
:: مراسم تودیع و معارفه معاون تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۲/۱۲/۶ -