دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کمیته علمی ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش (KTEC)

دکتر سیدکاظم ملکوتی (CV) دکتر محمد علی سنجری (CV)
 دکتر فریناز نصیری نژاد (CV)    دکتر پروانه رحیمی مقدم (CV)
 دکتر فریبا کریم زاده (CV) دکتر صدیقه خنجری (CV)
دکتر وحید راشدی (CV) دکتر نسرین حسینی (CV)
دکتر شبنم رضوی (CV) دکتر سارا میناییان (CV)
دکتر شهناز ریماز (CV)
(عضو سابق KTEC)
 دکتر سوگند تورانی (CV)
(عضو سابق KTEC)

AWT IMAGE دکتر سید کاظم ملکوتی
معاون تحقیقات
و فناوری دانشگاه


دکتر محمد علی سنجری
مدیر توسعه فناوری سلامت، عضو هیئت علمی دانشکده
علوم توانبخشی

AWT IMAGE
دکتر پروانه رحیمی مقدم
رئیس گروه ترجمان دانش
عضو هیئت علمی
دانشکده پزشکی

AWT IMAGE
دکتر فریناز نصیری نژاد
عضو هیئت علمی
دانشکده پزشکی

AWT IMAGEدکتر فریبا کریم‌زاده
عضو هیئت علمی مرکز
تحقیقات سلولی و ملکولی
AWT IMAGE
دکتر صدیقه خنجری 
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر شبنم رضوی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر سارا میناییان
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

دکتر وحید راشدی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دکتر نسرین حسینی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
AWT IMAGE
دکتر شهناز ریماز
عضو هیئت علمی
دانشکده بهداشت
(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGEدکتر سوگند تورانی
عضو هیئت علمی
دانشکده مدیریت
(عضو سابق KTEC)
AWT IMAGE
AWT IMAGEدفعات مشاهده: 1297 بار   |   دفعات چاپ: 164 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر