دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news

-شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری جلسه در مورد ارائه بهینه ایده ها به سرمایه گذاران

روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ جلسه ای در مورد ارائه بهینه ایده ها به سرمایه گذاران در دانشگاه برگزار شد...

ادامه...

-

img_yw_news

-شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

آغاز نیم ترم دوم از ترم اول دوره MBA

نیم ترم دوم از ترم اول دوره MBA برای نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آغاز شد...

ادامه...

-

img_yw_news

-یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

آغاز دوره آموزش آزاد MBA با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره یکساله آموزش آزاد (MBA (Master of Business Administration برای نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد...

ادامه...

-

img_yw_news

-شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، روز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ کارگاه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش توسط اعضای کمیته علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی شهر رشت برگزار گردید. ..

ادامه...

-

img_yw_news

-دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

برگزاری مراسم تقدیر و اعطای گواهی به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش

روز یکشنبه اول اسفند ماه ۱۳۹۵جلسه ای جهت تقدیر و اعطای گواهی پایان دوره به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه برگزار گردید...

ادامه...

-

img_yw_news

-دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش در سال 1395

چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت ۸ تا ۱۲ روز یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در کتابخانه مرکزی برگزار شد...

ادامه...

-

 معرفی:

     انتقال  دانش حاصل از پژوهش که از مقوله‌های مهم نظام سلامت می‌باشد در رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و بدین لحاظ "مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش" در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه راه اندازی شده است تا با تسریع روند در اختیار قرار دادن دانش تولید شده به مخاطبین از جمله عموم مردم، گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و تصمیم گیرندگان بخش سلامت گامی جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیستم مراقبتی- درمانی در سطح دانشگاه برداشته شود.  

-

اهمیت ترجمان و تبادل دانش:

     با افزایش کمی و کیفی تعداد مقالات انتشار یافته دانشگاه طی سالهای اخیر، باید به این موضوع که پژوهش‌های صورت گرفته تا چه اندازه در ارائه خدمات سلامت و ارتقای سلامت مردم موثر بوده است، بیش از پیش توجه کرد. ساز و کار نگارش و انتشار مقالات علمی و گزارشهای تحقیق، یافته های پژوهش را به خوبی به مخاطبین منتقل نکرده و در زمـان مناسب در دستـرس تصمیم گیـرندگان قرار نمی دهند. بنابراین، انتخاب درست و همه جانبه "مخاطبین" و بیان "پیامهای کلیدی"‌ به مخاطبین اهمیت ویژه و حیاتی دارد.

-

اهداف اختصاصی:

  • - ايجاد باور و تعهد سازماني در مسئولين ذيربط و پژوهشگران دانشگاه به ترجمان و تبادل دانش

  • - توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه در زمینه ترجمان دانش از طریق برگزاری کارگاه، انتشار بروشور و کتاب، آموزش مجازی و سایر روشهای مؤثر

  • - شناسایی و انتخاب طرحهای واجد شرایط ترجمان دانش و معرفی در جشنواره‌های معتبر ملی و دانشگاهی

  • - بهبود ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه‌ها در سیستم پژوهشیار با نگاه کاربردی کردن نتایج تحقیق

  • - انتشار نتایج طرح های واجد شرایط ترجمان دانش از طریق رسانه ها و انتشار کتاب

  • - برگزاری جلسات محققان و ذینفعان

مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران - طبقه همكف

تلفن : 4-86705003      دورنگار: 86705004

research.kte@iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن

متن