دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی استقرار فرایند ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳۰ | 
کارگاه آموزشی «شیوه نامه استقرار فرایند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی» روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ‌دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران، با توجه به تأکید معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران بر ارزشیابی مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی با ابزار خودارزیابی SATORI، کارگاه آموزشی با هدف معرفی گام اول استقرار فرایند ترجمان دانش شامل شناسایی مخاطبین، معرفی توانمندی ها، تعیین اولویت های پژوهشی و زمینه سازی اجرای پژوهش های مرتبط، روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. این کارگاه توسط نمایندگان گروه ترجمان دانش (KTEC)، دکتر وحید راشدی و دکتر سارا مینائیان (اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)، برای اعضای هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و نمایندگان مرکز تحقیقات سلامت معنوی و مرکز تحقیقات اعتیاد تدریس گردید.
-CAPTCHA

دفعات مشاهده: 500 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر