• برگزاری سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
    سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 روز یکشنبه 1395/10/26 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

  • برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی
    سومین سمینار از سلسله سمینارهای ترجمان دانش تحت عنوان ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی روز یکشنبه 5 دی ماه 1395 برگزار گردید.

برگزاری سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 روز یکشنبه 1395/10/26 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 ١٦:٥٥ - 1395/10/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
دومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12/30 روز یکشنبه مورخ 1395/10/19 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 ١٥:٠٣ - 1395/10/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
اولین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12/30 روز یکشنبه مورخ 1395/10/12 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 ١٥:٣٨ - 1395/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
عنوان

بزرگراه شهیدهمت بین شیخ فضل الله و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابخانه مرکزی طبقه همکف       86705003    research.kte@iums.ac.ir